業務內容

Công ty Cổ phần Quốc tế VXT (VXT International) nằm trong chuỗi hệ thống và tạo thành vòng tuần hoàn của Tập đoàn VXT Group. Tập đoàn VXT đã xây dựng chuỗi hoạt động để “Kiến tạo giá trị” với mong muốn “Kết nối niềm tin, nâng tầm cuộc sống” cho hiện tại và tương lai.

Các Công ty thành viên trong Tập đoàn VXT được hoạt động với sự gắn kết, tạo thành chuỗi. Từ tuyển dụng, tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng (VXT College); Đầu tư, xây dựng các công trình trong và ngoài nước (VXT Construction); Kho vận và Thương mại… Cung ứng nguồn nhân lực (VXT International) – Đó là mắt xích trong chuỗi tuần hoàn của Tập đoàn VXT. Vai trò và nhiệm vụ của VXT International là Cung ứng nguồn nhân lực trong và ngoài nước, trở thành VXT Manpower của Tập đoàn VXT Group vươn tầm Quốc tế!

Thừa hưởng, đúc kết từ những kinh nghiệm thực tế trên thị trường, từ những nhu cầu thực tiễn của xã hội và của người lao động, từ những cán bộ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm. Công ty cổ phần Quốc tế VXT đã được thành lập vào ngày 20 tháng 01 năm 2020, bởi các thành viên giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. VXT Manpower đã, đang từng bước trở thành một trong những Doanh nghiệp lớn mạnh, hoạt động đa ngành nghề, trong đó các hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Đào tạo, tư vấn Du học, Cung ứng nguồn nhân lực trong và ngoài nước, Thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu, xây dựng…

Với phương châm hoạt động kinh doanh “Uy tín – Chất lượng – Bứt phá” không ngừng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng để “Kết nối niềm tin, nâng tầm cuộc sống” tạo thế phát triển bền vững, góp phần vào công cuộc phát triển xã hội theo chính sách của Đảng và Nhà nước.

READ MORE: VXTm_Profile_06082021_EN (For All)

                                                                                                                                                                Trân trọng!     

                                                                                                                                                          Mr. Dương Doanh
                                                                                                                                                            Tổng Giám Đốc