Giấy phép hoạt động

Đăng ký Kinh Doanh_01 VXT Manpower_ĐKKD-01

Đăng Ký địa chỉ Kinh Doanh_02 VXT Manpower_ĐKKD-02

Giấy Phép hoạt động XKLĐ/ Giấy Ký Quỹ.