Giấy phép hoạt động

Đăng ký Kinh Doanh_01: VXT Manpower_ĐKKD-01

Đăng Ký địa chỉ Kinh Doanh_02: VXT Manpower_ĐKKD-02sa

Giấy Dịch vụ Du học: VXTm_DuHoc_VN_1967_07122022

Giấy Phép HĐ- XKLĐ: VXTm_Giấy phép XKLĐ-1280.20042021

Giấy xác nhận ký quỹ: VXTm_XN Ký quỹ 2 tỷ_07122022

Công văn được phép chuẩn bị nguồn lao động: VXTm_Công văn chuẩn bị nguồn_E7 Hàn Quốc_28042023

Giấy xác nhận văn phòng đại diện tại Nghệ An: VXTm_Xác nhận văn phòng đại diện