Thông báo tuyển

Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Công ty Cổ phần Quốc tế VXT (VXT International) là Doanh nghiệp có chức năng đưa Người lao động và Chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép số......../LĐTBXH-GP do Bộ Lao động - Thương binh và ...
Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Công ty Cổ phần Quốc tế VXT (VXT Manpower) là Doanh nghiệp có chức năng đưa Người lao động và Chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép số ........../LĐTBXH-GP do Bộ Lao động - Thương binh ...
Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Công ty Cổ phần Quốc tế VXT (VXT Manpower) là Doanh nghiệp có chức năng đưa Người lao động và Chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép số........./LĐTBXH-GP do Bộ Lao động - Thương binh và ...
Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Công ty Cổ phần Quốc tế VXT (VXT Manpower) là Doanh nghiệp có chức năng đưa Người lao động và Chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép số ........./LĐTBXH-GP do Bộ Lao động - Thương binh ...
Tuyển kỹ sư cầu đường đi Nhật Bản tháng 3/2020

Tuyển kỹ sư cầu đường đi Nhật Bản tháng 3/2020

Công ty Cổ phần Quốc tế (VXT Manpower) là Doanh nghiệp có chức năng đưa Người lao động và Chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép số ......../LĐTBXH-GP do Bộ Lao động - Thương binh và ...
Tuyển Thực tập sinh đi Nhật Bản tháng 10/2020

Tuyển Thực tập sinh đi Nhật Bản tháng 10/2020

Công ty Cổ phần Quốc tế VXT (VXT Manpower) là Doanh nghiệp có chức năng đưa Người lao động và Chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép số ......./LĐTBXH-GP do Bộ Lao động - Thương binh ...
Tuyển sinh điều dưỡng viên đi Nhật Bản tháng 8/2020

Tuyển sinh điều dưỡng viên đi Nhật Bản tháng 8/2020

Công ty Cổ phần Quốc tế VXT (VXT Manpower) là Doanh nghiệp có chức năng đưa Người lao động và Chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép số .............../LĐTBXH-GP do Bộ Lao động - Thương binh ...
098 111 7980
Zalo 098 111 7980
+84 98 111 7980