GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VXT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam, được thành lập ngày 17 tháng 10 năm 2008, theo quyết định số 1390 QĐ/BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Với 12 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy cho hàng nghìn sinh viên học sinh trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Tổ chức hoạt động đào tạo sáng tạo, không sao chép, không dập khuôn, phương pháp định hướng dạy và học mới, coi trọng chất lượng đào tạo là vấn đề cốt lõi. Chú trọng khả năng thực hành đáp ứng nhu cầu người học. Phương pháp đào tạo đa ngành, đa hệ, đa lĩnh vực nhằm tạo dựng nền tảng cốt yếu.

Mọi thông tin liên hệ: http://Facebook.com/VXTcollege2020

Admin.

098 111 7980
Zalo 098 111 7980
+84 98 111 7980