Author Archives: hoatnm

Thủ tục đăng ký du học Đài Loan

Thủ tục đăng ký du học Đài Loan

Nội dung đang được cập nhật ...
Thủ tục đăng ký du học Nhật Bản

Thủ tục đăng ký du học Nhật Bản

Nội dung đang được cập nhật ...
Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Công ty Cổ phần Quốc tế VXT (VXT International) là Doanh nghiệp có chức năng đưa Người lao động và Chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép số......../LĐTBXH-GP do Bộ Lao động - Thương binh và ...
Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Công ty Cổ phần Quốc tế VXT (VXT Manpower) là Doanh nghiệp có chức năng đưa Người lao động và Chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép số ........../LĐTBXH-GP do Bộ Lao động - Thương binh ...
Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Tuyển kỹ sư CNTT đi Nhật Bản tháng 12/2020

Công ty Cổ phần Quốc tế VXT (VXT Manpower) là Doanh nghiệp có chức năng đưa Người lao động và Chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo giấy phép số........./LĐTBXH-GP do Bộ Lao động - Thương binh và ...
098 111 7980
Zalo 098 111 7980
+84 98 111 7980